HEMINGVEJ STARAC I MORE PDF

Published by on July 6, 2021
Categories: Marketing

: Starac i more () by Ernest Hemingvej and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great . Ernest Hemingvej – Starac i more. likes. Book. Ernest Hemingvej – Starac i more. Book. people like this topic. Want to like this Page? Sign up for. Posts about Ernest Hemingvej Starac i more written by Danijela WorldGlimpses.

Author: Molabar Vogor
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 10 June 2017
Pages: 419
PDF File Size: 5.95 Mb
ePub File Size: 6.94 Mb
ISBN: 876-8-50361-375-2
Downloads: 94576
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mojar

Neka oni lupaju glavu o tome. U glavi su mu se stalno vrtjeli pored bezbola i konji. Naginjala se na stranu, pa se opet uspravljala. Svaki dan je nov dan.

Ali, hvala bogu, one nisu tako inteligentne kao mi koji ih ubijamo; mada su plemenitije i sposobnije. To je veliko jato delfina, mislio je on. Ali dvaput je osjetio vrtoglavicu i nesvjesticu — a to ga je zabrinjavalo. Mogao bih zategnuti konopac, ali bi tada ona bila u stanju da ga prekine.

Najzad se starac probudio. Ali to je privid.

Ernest Hemingvej – Starac i more – Free Download PDF

Ali sam ubio ribu koja je moja sestra i sad moram da obavim ropski posao. Da li zbog dnevne svjetlosti? Krv je prvo bila tamna kao ponor u plavoj vodi, dubljoj od jedne milje. Bolji sam od nje samo zbog svoga lukavstva a prema meni ona nema zle namjere.

  BC307 DATASHEET PDF

Ernest Hemingvej – Starac i more

Bistar sam isto toliko koliko i zvijezde, moje sestre. Koliko si ih ukupno ubila, stara ribo? Ali desile 42 su mi se i gore stvari, pomisli on.

Htio bih da znam kako boli petna kost, pomisli on. Zatim je prebacio jarbol na rame i stao da se penje. Bori se sad, ribo, pomisli. Thank you for interesting in our services. Za trenutak riba se okrenula njemu.

Pojedi ih ljudski a poslije njih na redu je tunj.

Uznemirio sam je, mislio je. Bolje je da ribu ostavim sada na miru i da je mnogo ne uznemiravam dok se ne smrkne. Oni su bili isto toliko stari kao i erozije satrac kakvoj pustinji bez riba. Onda je sve grijeh. Report “Ernest Hemingvej – Starac i more”. Barem u onim sastojcima koji su mi i potrebni.

Starac i more – Ernest Hemingvej – Google Books

Ali, ona bi ga mogla prekinuti i najmanjim trzajem. Ali, ova komedija se odigravala svakog dana. Ima dovoljno problema i bez grijeha.

Gledao je samo u prednji dio ribe i u njemu opet bljesnu iskra nade. Ali, ona se nije otvarala. Dentuso, pomisli, proklet da si! To je bilo tek kasnije. Sjetio se mmore kada je upecao jednog od para marlina. Ali on ih sve prevazilazi.

  74LS189 DATASHEET PDF

Nekad sam mogao starrac vidim sasvim dobro po mraku. Dobri su ljudi u mom mjestu. On baci pogled po moru i osjeti kako je sada sam. Istinski su me potukle. Ali, jutrom mi zadaje bol. Pored toga, smatram to za morw. A kakav je moj plan? On savi pantalone i od njih napravi jastuk. Nagib konopca je govorio da je plivala na manjoj dubini. On ode do Terase i zaiska kafu. Ali, ubili smo mnoge ajkule, ti i ja, i upropastili mnoge druge.

Ptica odletje kad kanap zadrhta a starac nije vidio kad je uzletjela. Dok je velika mrtva riba, srebrnasta i nepokretna, plovila na talasima, starac je zario omre u ruke i 82 rekao: Ali nesvjestica ga obuze ponovo. Jesi li se mnogo napatio? Sjedi ti tu na suncu pored vatre.